Menu
Městská policie Skuteč
Městská policieSkuteč
nahoru

ÚNOR 2023 - PŘEHLED ČINNOSTI SKUTEČSKÝCH STRÁŽNÍKŮ

ilustrační foto

Vážení občané,
opět Vám přinášíme v několika bodech souhrn událostí, které skutečští strážníci řešili za měsíc únor.

Skutečští strážníci řešili v únoru 2023 na katastru měst Skuteč a Luže celkem 140 událostí. Jednalo se nejen o prověřování oznámení občanů, tak i o vlastní zjištění protiprávního jednání.

 

Přijatá oznámení: 

1.2.2023 – Skuteč (Lažany) – zjištění havárie OA, součinnost s PČR

Na místě již přítomna hlídka PČR, strážník poskytl součinnost při označení místa nehody a při usměrňování provozu.

 

1.2.2023 – Skuteč (Tylova) – zjištění výskytu mladistvých porušujících provozní řád v objektu veřejných WC

Strážníci provedli kontrolu osob a vyřešili věc v souladu se zákonem na místě.

 

2.2.2023 – Skuteč (Havlova) - prověření oznámení o výskytu volně pobíhajícího psa (negativní)

 

2.2.2023 – Skuteč (Osady Ležáků) - prověření oznámení o propadlé komunikaci

Strážník na místě provedl vyrozumění správce komunikace a řádně označil místo, aby zde nedošlo ke zranění či poškození vozidel.

.

 

3.2.2023 – Luže (Bělá) – prověření oznámení o výskytu volně pobíhajícího psa

Strážník provedl odchyt zvířete a toto bylo následně předáno majitelům. Věc byla vyřešena na místě v souladu se zákonem. Jelikož se majitelé svěřili, že psa nezvládají, byl jim předán kontakt na psí útulek, jehož zaměstnanci uvedení majitelé následně psa předali k další možné adopci.

 

3.2.2023 – Skuteč (Přibylov) – FIREPORT - výjezd k dopravní nehodě osobního automobilu

Po příjezdu na místo bylo provedeno šetření, poskytnuta první pomoc. Dále hlídka postupovala v součinnosti s jednotkou SDH Skuteč.

.

3.2.2023 – Skuteč (Palackého náměstí) – řešení popíjení alkoholu na náměstí

Osoby byly řádně poučeny o znění obecně závazné vyhlášky města, která zakazuje popíjení alkoholu na vymezených místech, mezi které patří i Palackého náměstí a věc byla vyřešena na místě v souladu se zákonem.

 

4.2.2023 – Skuteč (Rubešova) – součinnost na žádost PČR – asistence při řešení konfliktu na sportovní akci

Strážníci vyjeli na žádost PČR k oznámení o agresivním divákovi na akci v kulturním domě. Po příjezdu na místo bylo provedeno šetření, kterým byl zjištěn skutečný stav věci a dále došlo k uklidnění konfliktu.

 

7.2.2023 – Luže (Dobrkov) – prověření oznámení o možné probíhající krádeži dřeva

Po příjezdu na místo bylo šetřením zjištěno, že je těžba dřeva v dané lokalitě oprávněná.

 

7.2.2023 – Skuteč – prověření oznámení o nálezu

 

8.2.2023 – Luže (Husova) – prověření oznámení o havárii traktoru s přívěsem

Po příjezdu na místo bylo provedeno šetření, vyrozumění Policie ČR a HZS. Během likvidace následků strážníci v součinnosti s jednotkou SDH Luže prováděli odklon dopravy.

9.2.2023 – Skuteč (Vítězslava Nováka) – prověření oznámení o výskytu volně pobíhajícího psa

Po příjezdu na místo byl proveden odchyt psa, který byl následně umístěn do útulku. Následujícího dne byl pes vydán majiteli, se kterým bylo protiprávní řešeno v souladu se zákonem.

 

13.2.2023 – Skuteč (Smetanova) – nález sportovní tašky

 

13.2.2023 – Skuteč (ČSA) – prověření oznámení o výskytu autovraku

Provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že se nejedná o autovrak v souladu se zněním zákona a že se vozidlo nedopouští žádného protiprávního jednání.

.

 

13.2.2023 – Skuteč (Vítězslava Nováka) – FIREPORT - výjezd na možný únik plynu

Strážníci na místě postupovali v součinnosti s jednotkou SDH Skuteč a poruchovou službou

 

14.2.2023 – Skuteč (Vítězslava Nováka) – na žádost vedení města Skuteč poskytnuta součinnost při havárii plynového vedení

 

14.2.2023 – Skuteč (Vítězslava Nováka) – prověření oznámení o ležící osobě na chodníku

Provedeným šetřením na místě nebyla zjištěna žádná ležící osoba ohrožena na zdraví – dalším šetřením bylo zjištěno, že se zde na schod posadil místní občan aby zde počkal na svého kamaráda. Nebyl ohrožen na životě ani na zdraví.  

 

16.2.2023 – Skuteč (kruhový objezd) – prověření oznámení o rozsypaném štěrku na komunikaci

Z důvodu nepřesné lokalizace místa strážníci provedli vyhledávání místa a po jeho zjištění provedli svépomocí úklid komunikace.

 

16.2.2023 – Luže (náměstí plk. Josefa Koukala) – prověření oznámení o ležící osobě na chodníku.

Po příjezdu na místo poskytnuta první pomoc a přivolání záchranné služby.

.

 

17.2.2023 – Skuteč (Sládkova) – prověření oznámení o špatném parkování

S ohledem na porušení dopravního značení „zákaz stání“ bylo vyřešeno několik řidičů vozidel zaparkovaných v rozporu se zákonem.

 

17.2.2023 – Skuteč (Vítězslava Nováka) – prověření oznámení o výskytu uhynulé kočky

Strážníci na místě zajistili kadáver a provedli jeho likvidaci v souladu se zákonem.

 

17.2.2023 - Skuteč (Tylova) - zjištění výskytu mladistvých porušujících provozní řád v objektu veřejných WC

Strážníci provedli kontrolu osob a vyřešili věc v souladu se zákonem na místě.

 

20.2.2023 – Skuteč (Smetanova) – prověření oznámení o poškození autobusové čekárny

Po příjezdu na místo provedeno šetření a dokumentace události. Neznámý pachatel poškodil skleněnou výplň autobusové čekárny. Prosíme i případné svědky poškození čekárny, kteří by mohli předat kladné poznatky k osobě pachatele, aby kontaktovali MP Skuteč.

123

 

20.2.2023 – Skuteč (Přibylov) – prověření oznámení o černé skládce – negativní

 

20.2.2023 – Luže (Dobrkov) – prověření oznámení o ztrátě mobilního telefonu v autobuse

Občanka Podlažic kontaktovala strážníky s tím, že její dcera ztratila svůj mobilní telefon v autobuse, který nyní pokračuje ve směru na Luži. Hlídka provedla kontaktování řidiče a kontrolu uvnitř autobusu, kde však telefon nebyl nalezen. Cca po hodině byla hlídka oznamovatelkou vyrozuměna s tím, že telefon již nalezli v autobusové čekárně v Chrasti.

 

22.2.2023 – Skuteč (Smetanova) – prověření oznámení o ležící osobě na chodníku

Hlídka přijala oznámení o osobě ležící na chodníku poblíž obchodu Coop discont. Po příjezdu na místo byl zjištěn muž zjevně pod vlivem alkoholu sedící na lavičce u obchodu. Šetřením na místě nebylo zjištěno žádné zranění muže – byl orientován časem a prostorem a uvedl, že pravděpodobně zavrávoral a upadl, ale nic jej nebolí. Následně z místa odešel domů.

 

22.2.2023 – Luže (Poděbradova) – součinnost na žádost PČR – kontrola objektu z důvodu možného výskytu neoprávněných osob

Strážníci byli požádáni dozorčí službou OO PČR Skuteč o součinnost při kontrole opuštěného objektu, kde bylo dáno podezření z výskytu neoprávněných osob. Strážník společně s policisty a majitelem vstoupil do objektu, kde však následnou kontrolou nebyly zjištěny žádné osoby.

 

23.02.2023 - Skuteč (Palackého náměstí) - PARKOUR NA NÁMĚSTÍ 

Dáme PARKOUR ?🤸 Podobně mohla zaznít prvotní myšlenka tří mladíků, kteří se chtěli procvičit při dlouhém čekání na autobus na Palackého náměstí ve Skutči ve čtvrtek 23.2. krátce po 15 hodině. A tak začali "poskakovat" nejen po kašně, ale i po přilehlých betonových odpadkových koších a to tak vehementně, že hrozilo jejich převržení a poškození. Jednání artistů si, k jejich smůle, povšiml při dohledu na místní kamerový systém službu konající strážník 👮, který se okamžitě vydal na místo, nejen aby pocítil kouzlo parkouru zblízka na vlastní oči, ale především aby vysvětlil mladíkům, jaké následky by jejich exhibice mohla mít. Mladíci byli náležitě poučeni a jelikož nevznikla žádná škoda na majetku, věc byla vyřešena domluvou.

.

 

 

24.2.2023 – Skuteč (Zvěřinova) – prověření oznámení o založení černé skládky před branou sběrného dvora

Hlídka MP přijala oznámení o odložení odpadu mimo místo tomu určené – neznámé osoby zde odložili odpad před bránu sběrného dvora patrně v době mimo otvírací hodiny. Pro podezření ze spáchání přestupku dle zákona o odpadech byla věc zaevidována a dalším šetřením pomocí kamerových systémů byly zjištěny osoby pachatelů. Věc s nimi byla následně vyřešena v souladu se zákonem.

 

24.2.2023 – Skuteč (Obchvatová) – prověření oznámení o znečištění komunikace

Hlídka přijala oznámení o znečištěné obchvatové komunikaci poblíž křižovatky k lomu Litická. Provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že zde pravděpodobně došlo k poškození krajnice komunikace a vlivem nepříznivého počasí a rozježdění bláta krajnice došlo provozem ke znečištění. O věci byl vyrozuměn odpovědný pracovník SÚS Luže, který zajistil umístění přenosného dopravního značení a označení místa.

 

24.2.2023 – Skuteč (Palackého náměstí) – poskytnutí součinnosti záchranné službě

Při výkonu běžné hlídkové činnosti byla poskytnuta součinnost posádce záchranné služby Pardubického kraje.  

 

28.2.2023 – Luže (Zdislav) – prověření osob při těžbě dřeva

Při výkonu běžné hlídkové činnosti se strážníci, z důvodů zvýšení četnosti krádeží dřeva, zaměřují pravidelně i na kontrolu osob těžících dřevo v lesích na katastrech pověřených obcí. V tomto případě se jednalo o legální těžbu – osoby měli k těžbě dřeva příslušné oprávnění.

.

28.2.2023 – Skuteč (Fimberk) – prověření oznámení o výskytu podezřelého odstaveného vozidla

Strážníci reagovali na oznámení o výskytu dlouhodobě parkujícího vozidla na parkovišti u koupaliště. Prověřením oznámení na místě nebylo shledáno podezření z protiprávního jednání.

 

Kromě výše uvedených oznámení hlídky MP řešily:

23 přestupků v dopravě

2 odchycení psi

 

Datum vložení: 7. 3. 2023 17:34
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 18:21
Autor: Městská Policie

Městská policie

Partnerská města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 4. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 13/9 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 7/3 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 7/1 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:25
TÝDEN:353
CELKEM:190516

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Pranostika na akt. den

Zpívá-li pěnice na svatého Tiburcia Valeriána, víno se pěkně ukáže.

Svátek

Svátek má Vincent, Vincenc

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den monitoringu diabetu

Zítra má svátek Anastázie

Městská policie Skuteč

Městská policie Skuteč