Menu
Městská policie Skuteč
Městská policieSkuteč
nahoru

BOJ S VRAKY

uvodni foto

Na základě častých podnětů od občanů a pod tíhou nedostatku parkovacích míst na veřejných parkovištích Městská policie Skuteč zaměřila výkon své činnosti na odstavená vozidla, která splňují podmínky "vraku".

Nutno podotknouti, že se nejedná o základní činnost městských a obecních policií a že strážníci mají v dané problematice velmi omezené kompetence . Ale začněme od začátku. 

Často se na nás obrací občané s oznámením o autovraku, zaparkovaném na veřejném parkovišti. Ne vždy se však jedná o autovrak ve znění platné legislativy a ačkoliv je pochopitelné rozhořčení občana, že mu pod okny jeho bydliště blokuje parkovací místo vozidlo zjevně nepojízdé, s měkými pneumatikami a leckdy i porostlé mechem, nemusí se vždy jednat o autovrak a naše možnosti jsou tím velmi omezené. 

V dané problematice musíme rozlišovat, zda-li se vozidlo nachází odstavené na pozemní komunikaci či její části (chodník, přilehlá krajnice, parkoviště) anebo na jiném veřejném prostranství. Na základě tohoto následně víme, podle jakého "receptu" máme dále postupovat. 

vrak0

Vozidlo odstavené na pozemní komunikaci anebo na součásti pozemní komunikace

V tomto případě musíme vycházet ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který nám v § 19 říká, že na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je mimo jiného zakázáno:

g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku (dále jen „vrak“),

h) odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

 

Vozidlo odstavené mimo pozemní komunikaci 

O tomto hovoří § 102 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, jako o vybraném vozidlu s ukončenou životností, které se stalo odpadem - konkrétně toto vysvětlují další ustanovení uvedeného paragrafu :

c) odstaveným vozidlem se rozumí vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidlakteré se nachází mimo pozemní komunikaci na místě, kde může poškodit nebo ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí, nebo na veřejně přístupném místě, kde narušuje vzhled obce,

d) neúplným vozidlem vozidlo, které obsahuje alespoň karoserii nebo rám vozidla vybavený identifikačním číslem vozidla (VIN), převážnou část vybavení interiéru a motor,

 

Dále zde zákon hovoří v § 104 o tom, že:

(1) Každý, kdo se zbavuje vozidla s ukončenou životností nebo jeho části, je smí předat pouze osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností. Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí činnosti, jejichž výsledkem je vznik částí vozidel s ukončenou životností, může takto vzniklé části vozidel s ukončenou životností také předat přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určených pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. Části vozidla s ukončenou životností, které jsou elektrozařízením, baterií nebo akumulátorem nebo pneumatikou, mohou být rovněž odevzdány v rámci zpětného odběru za podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Před předáním podle odstavce 1 je vlastník povinen umístit vozidlo s ukončenou životností nebo jeho podstatné části na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo zdraví lidí a v případě veřejně přístupného místa nenaruší vzhled obce.

 

vrak1

 

Jaká je činnost městské policie při zjištění výskytu odstaveného vozidla, které jeví známky vraku dle shora uvedených právních předpisů?

Po zjištění vozidla, které naplní podmínky uvedené výše a dojde tedy k podezření, že se jedná o vrak v souladu s ust. zákona o pozemních komunikacích anebo o odstavené vozidlo v souladu s ust. zákona o výrobcích s ukončenou životností, strážníci na toto vozidlo umisťují viditelně upozornění pro vlastníka daného vozidla s poučením o skutečnosti, že se jedná o "vrak" a že pokud vozidlo ve lhůtě 10 dnů nebude z místa odstraněno, budou učiněny další kroky v souladu s platnou legislativou. Pokud je vlastník znám, může jej strážník vyrozumět i osobně. Tyto úkony však nejsou legislatiou podmíněny - ze strany skutečských strážníků jsou vykonávány jako dobrá vůle pro majitele, kteří lhůtou 10 dní dostanou možnost vozidlo odstranit. Na místě je dále pořízena důkladná fotodokumentace. 

Pokud není ve stanovené lhůtě vozidlo z místa odstraněno, je o věci vyrozuměn

1) vlastník pozemní komunikace ( v případě, že je vozidlo odstaveno na pozemní komunikaci anebo její součásti a vycházíme-li ze zákona o pozemních komunikacích)

2) obecní úřad, v jehož správním obvodu se nachází odstavené vozidlo ( v případě, že je vozidlo odstaveno mimo pozemní komunikaci a vycházíme-li ze zákona o výrobcích s ukončenou životností )

 

Veškeré další úkony spojené s odstraněním odstaveného vozidla či vraku, jeho likvidaci apod. jsou v kompetenci daného vlastníka komunikace anebo obecního úřadu, v jehož správním obvodu se odstavené vozidlo nachází. Podmínky pro odstranění vozidla a další nakládání s ním jsou přesně stanoveny v ust. § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v ust. § 105 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

 

Případné zjištění přestupkového jednání je oznámeno věcně a místně příslušnému správnímu orgánu k projednání. 

vrak2

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE POUZE OVĚŘÍ ZDA BY SE V KONKRÉTNÍCH PŘÍPADECH MOHLO JEDNAT O AUTOVRAK, UPOZORNÍ JEHO VLASTNÍKA UMÍSTĚNÍM UPOZORNĚNÍ NA VOZIDLO S POUČENÍM ANEBO OSOBNĚ (POKUD JE ZNÁM), POŘÍDÍ FOTODOKUMENTACI A PO UPLYNUTÍ 10 DNÍ, KDY VOZIDLO NEBUDE ODSTRANĚNO POSTUPUJÍ KOMPETENTNÍMU SUBJEKTU K PROVEDENÍ DALŠÍCH ÚKONŮ.
PŘÍPADNÉ ZJIŠTĚNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (PŘESTUPEK) NELZE STRÁŽNÍKY ŘEŠIT NA MÍSTĚ FORMOU BLOKOVÉ POKUTY V PŘÍKAZNÍM ŘÍZENÍ. STEJNĚ TAK STRÁŽNÍCI NEMAJÍ KOMPETENCE K ODSTRANĚNÍ VRAKU (ODSTAVENÉHO VOZIDLA)

 

Datum vložení: 13. 5. 2022 11:28
Datum poslední aktualizace: 13. 5. 2022 13:02
Autor: Městská Policie

Městská policie

Partnerská města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 19 °C 8 °C
sobota 15. 6. déšť 23/11 °C
neděle 16. 6. déšť 22/11 °C
pondělí 17. 6. oblačno 25/13 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:16
TÝDEN:250
CELKEM:195582

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Slunce v červnu sedláka nerozpálí, ale dlouhých dešťů jistě si nechválí.

Svátek

Svátek má Roland

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den dárců krve

Zítra má svátek Vít

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
  • Světový den proti násilí na seniorech
Městská policie Skuteč

Městská policie Skuteč