Menu
Městská policie Skuteč
Městská policieSkuteč
nahoru

KVĚTEN 2022 - přehled událostí

uvodni foto

Vážení spoluobčané,
jistě jste si zvykli na naše příspěvky o činnosti Městské policie Skuteč, kdy se snažíme zveřejňovat zajímavé události, které jsme na katastrech našich obcí řešili.

Tentokrát jsme si řekli, že naše práce nejsou pouze ty "zajímavé činnosti" a proto jsme pro Vás připravili přehled opravdu všech událostí a činností, které jsme řešili v průběhu měsíce května 2022. Samozřejmě, v daném přehledu jsme neuváděli desítky vozidel, u kterých jsme naměřili překročení rychlost a kontroly zájmových objektů či hodiny hlídkové činnosti v jednotlivých lokalitách. 

Přejme příjemné počtení. 

 

3.5.2022, 09:00 hodin, Luže

Na městskou policii byl předán poznatek o možném pachateli krádeže dopravní značky „konec obce Luže“ v ul. Za Pilou. Službu konající hlídka provedla intezivní šetření, kterým byl vypátrán pachatel krádeže a značka byla navrácena a předána odpovědným pracovníkům města Luže.

...

3.5.2022, 19:20 hodin, Skuteč

Na žádost Policie ČR z důvodu vytíženosti vyjela hlídka strážníků na Palackého náměstí ve Skutči k prověření oznámení o pomočené ležící osobě na zemi. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o osobu zjevně silně pod vlivem alkoholu. Následně bylo provedeno prvotní vyšetření osoby, zda-li vlivem pádu nedošlo ke zranění. Na místo se po chvíli dostavila hlídka PČR, která si věc převzala k provedení dalších úkonů. Z důvodu silné intoxikace byla následně přivolána RZP, která osobu převezla k lékařskému vyšetření. Strážníci se na místě dále podíleli na transportu osoby do sanitního vozu.

 

3.5.2022, Skuteč

Strážníci provedli zesílení běžné hlídkové činnosti v ul. Československé armády, kde probíhala kulturní akce – koncert. Hlídka se zaměřila na kontrolu veřejného pořádku a dopravy – tato preventivní činnost byla z důvodu předcházení protiprávního jednání v místě konání kulturní akce. Během výkonu nebyly shledány žádné závady.

 

04.05.2022, 07:43 hodin, Skuteč

Službu konající strážník přijal oznámení o volně pobíhajícím psovi v ul. Tylova. Po příjezdu na místo a provedeném šetření byl pes odchycen, umístěn do záchytného kotce a jeho fotografie byla sdílena na sociální sítě. Následně hlídku kontaktovala majitelka, které byl pes vydán a věc byla projednána na místě v souladu se zákonem.

 

04.05.2022, 11:50 hodin, Skuteč

Při běžné hlídkové činnosti si strážníci povšimli špatného parkování vozidel v křižovatce ulic Tylova a Československé armády. Na vozidla byla umístěna výzva pro nepřítomného pachatele přestupku, který následně MP kontaktoval a věc s ním byla projednána v souladu se zákonem.

 

4.5.2022, 17:32 hodin, Skuteč

Strážník reagoval na žádost o součinnost Policie ČR, která se týkala prověření oznámení o špatně parkujícím vozidle v ul. Tylova.  Po příjezdu na místo bylo potvrzeno protiprávní jednání, kdy se řidič dopustil přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Krátce po příjezdu hlídky se řidič dostavil na místo, kde s ním bylo jeho protiprávní jednání vyřešeno v souladu se zákonem.

 

6.5.2022, 08:48 hodin, Skuteč

Z důvodu pietní akce poblíž ZŠ Komenského a s tím spojeným zvýšeným pohybem osob byla strážníky zesílena hlídková činnost v dané lokalitě. Strážník svojí přítomností předcházel narušení pietní akce a dalšímu protiprávnímu jednání. Dále bylo na na přilehlé komunikaci prováděno usměrňování dopravy.

 

6.5.2022, 09:10  hodin, Borek

Hlídka prověřila oznámení o volně pobíhajícím psovi – vlčákovi na komunikaci v místní části Borek. Po příjezdu na místo byl pes odchycen, kdy díky místní a osobní znalosti byl vyrozuměn jeho majitel, kterému byl v zápětí pes předán. Protiprávní jednání majitele bylo vyřešeno na místě v souladu se zákonem.

 

6.5.2022, 09:47 hodin, Luže

Na městskou policii bylo oznámeno, že neznámý pachatel „posprejoval“ stěnu budovy pošty v Luži. Na místo se ihned dostavila hlídka strážníků, která zde provedla prvotní šetření a následně o věci vyrozuměla Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu „poškození cizí věci“.

...

 

6.5.2022, 18:59 hodin, Skuteč

Hlídka strážníků reagovala na oznámení o nálezu klíčů v ul. Smetanova. Po příjezdu na místo byl nález strážníky převzat a posléze postoupen na Město Skuteč – ztráty a nálezy.

 

6.5.2022, 19:48 hodin, Skuteč

Strážníci vyjeli k oznámení o neshodách při prodeji vozidla do ulice Dr. Znojemského. Na místě bylo zjištěno, že prodejce si v průběhu jednání rozmyslel prodej vozidla a kupující na toto nechtěl přistoupit. Následně nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Přítomné osoby byly strážníky poučeny, čímž došlo k uklidnění situace,

 

9.5.2022, 15:29 hodin, Skuteč

Na službu konajícího strážníka se obrátil s žádostí o radu místní občan, který řešil situaci, že sousedé nechávají přes den svého psa v bytě a ten zde hlasitě štěká. Strážník občana poučil o možnostech řešení situace a o případech, kdy by se mohlo jednat o protiprávní jednání a kdy nikoliv. Ve věci bezprostředně nedocházelo k protiprávnímu jednání.

 

9.5.2022, 07:55 hodin, Skuteč

Při výkonu běžné hlídkové činnosti byly v ulici Boženy Němcové zjištěny dvě vozidla, které jeví známky autovraku ve smyslu znění zákona o pozemních komunikacích. Na uvedená vozidla bylo umístěno upozornění pro majitele se lhůtou 10 dní pro odstranění vraku z pozemní komunikace. Následnou kontrolou bylo po uplynutí lhůty zjištěno, že jedno z vozidel bylo odstraněno a druhé zde stále setrvává. Z toho důvodu byla věc postoupena vlastníkovi komunikace pro učinění dalších opatření.

...

10.5.2022, 11:10 hodin, Skuteč

Hlídka reagovala na oznámení o špatném parkování v ul. Rybičkova. Po příjezdu na místo se nepodařilo zjistit řidiče a majitele vozidla – z toho důvodu byla umístěna za stěrač čelního skla umístěna výzva pro nepřítomného pachatele přestupku. Jelikož na uvedenou výzvu ve stanovené lhůtě nikdo nereagoval, věc byla zpracována a postoupena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu k projednání.

 

10.5.2022, 11:13 hodin, Skuteč

Při běžné hlídkové činnosti zjištěno stojící vozidlo na Palackého náměstí v úseku platnosti dopravní značky IZ8a – zóna zákazu stání. Na místo se po chvíli dostavil řidič, se kterým byl přestupek projednán v souladu se zákonem.

 

10.5.2022, 15:57 hodin, Voletice

Na městskou policii byl oznámen výskyt toulavého psa v obci Voletice. Hlídka se dostavila na místo, provedla šetření a odchyt zvířete, které bylo následně převezeno do záchytného kotce v Luži.

 

11.5.2022, 10:19 hodin, Skuteč

V průběhu hlídkové činnosti byl strážníkem zjištěn výskyt autovraku v ul. Boženy Němcové. Na vozidlo bylo umístěno upozornění pro majitele vraku s poučením. Následnou kontrolou po uplynutí lhůty 10 dní bylo zjištěno, že nedošlo k odstranění vraku a proto byla věc postoupena vlastníkovi pozemku k provedení předepsaných úkonů.

.

11.5.2022, 11:51, Skuteč

Při hlídkové činnosti bylo zjištěno v ul. Tylova vozidlo stojící v úseku platnosti značky zóna zákaz stání, přičemž stálo částečně na chodníku. Na výzvu umístěnou za stěrač čelního skla vozidla po několika minutách reagoval řidič a věc byla následně projednána na místě v souladu se zákonem.

 

11.5.2022, 12:30 hodin, Skuteč

Strážníci reagovali na oznámení o špatně stojícím vozidle v ul. Boženy Němcové. Po příjezdu na místo bylo provedeno šetření, kterým bylo oznámení potvrzeno. Na vozidlo byla umístěna výzva pro nepřítomného pachatele přestupku, na kterou však ve stanovené lhůtě nikdo nereagoval a proto byla věc postoupena správnímu orgánu k projednání.

 

12.5.2022, 15:40, Skuteč

Strážníci prověřovali oznámení o špatném parkování v ul. Rubešova poblíž hasičské zbrojnice. Z důvodu porušení dopravní značky zákaz zastavení byl s řidičem přestupek projednán na místě v souladu se zákonem.

 

13.5.2022, 09:53 hodin, Skuteč

Na MP Skuteč byl oznámen nález klíčů od vozidla na Palackého náměstí ve Skutči. Po převzetí nálezu bylo strážníky provedeno šetření po majiteli, který byl po krátké době zjištěn, kontaktován a klíče mu byly předány.

 

14.5.2022, 06:54 hodin, Skuteč

Skutečští strážníci prověřovali oznámení v ul. Družstevní, kde obyvatelé bytového domu nalezli před hlavním vchodem lejno. Po příjezdu na místo došlo k zadokumentování a k zajištění úklidu ze strany pracovníků technických služeb města.

 

14.5.2022, 09:36, Bělá

Hlídka reagovala na oznámení o výskytu hada na pozemní komunikaci v místě, kde často dochází k pohybu chodců. Oznamovatel se obával, že by se mohlo jednat o jedovatého hada. Hlídka ihned vyrazila na místo, přičemž ještě před příjezdem byla vyrozuměna oznamovatelem, že had nepočkal a odplazil se.

 

14.5.2022, Skuteč

Z důvodu kulturní akce na Palackého náměstí ve Skutči byla strážníky zesílena hlídková činnost v dané lokalitě. Akce proběhla bez vážnějších závad – strážníky bylo řešeno několik přestupků proti veřejnému pořádku a v dopravě.

 

16.5.2022, 09:20 hodin, Skuteč

Hlídka reagovala na oznámení o špatném parkování v ul. Družstevní. Po příjezdu na místo bylo oznámení potvrzeno, kdy byla na vozidlo umístěna výzva pro nepřítomného pachatele přestupku.

 

16.5.2022, 12:55 hodin, Skuteč

Oznámení o ležící osobě v ul. Fortna přijali strážníci hodinu po poledni. Hlídka ihned dorazila na místo, kde byla zjištěna osoba, která neměla žádné zdravotní potíže, ale pouze si po obědě lehla do trávy u knihovny a usnula zde.

 

18.5.2022, 11:21 hodin, Skuteč

Strážníci reagovali na výzvu FIREPORT o dopravní nehodě se zraněním v obci Lažany. Hlídka ihned za užití výstražného zařízení vyjela na místo. Posléze bylo zjištěno, že došlo k chybě v lokalizaci a že dopravní nehoda se stala ve směru na Zhoř u křižovatky směr Zbožnov. Strážníci se podíleli s dalšími složkami IZS na odklonu a usměrňování dopravy.

.

 

20.5.2022, 08:11 hodin, Skuteč

Strážníci prověřovali oznámení o odložení odpadu mimo místa tomu určená v ul. Rybičkova. Provedeným šetřením byl zjištěn původce odložení pytlů s odpadem, který následně místo uklidil a věc s ním byla vyřešena v souladu se zákonem.

 

20.5.2022, 11:36 hodin, Skuteč

Obyvatelka Skutče se telefonicky dotazovala, zda lze něco dělat s tím, že si sousedé přes den pouští hlasitě hudbu a jí to ruší. V době telefonátu však k tomuto jednání nedochází.

Osoba byla poučena o nočním klidu a vyhlášce města. Dále byla poučena o občansko-právním sporu či přivolání orgánu ochrany veřejného zdraví. Ve věci se nejednalo o trestně-právní skutek.

 

20.5.2022, 11:45 hodin, Skuteč

Strážníci přijali oznámení o poškození fasády domu v ul. Havlíčkova. Provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že k uvedenému poškození došlo pravděpodobně vlivem provozu vozidla na pozemní komunikaci a z toho důvodu byla na místo přivolána kompetentní hlídka Policie ČR – skupina dopravních nehod.

.

23.5.2022, 09:00 hodin, Skuteč

Strážníci reagovali na žádost o poskytnutí kamerového záznamu MKDS Skuteč pro potřeby Policie ČR.

 

23.5.2022, 18:05 hodin, Skuteč

Hlídka reagovala na oznámení občanky o tom, že při nákupu zboží v obchodu na Palackého náměstí jí obsluha špatně vrátila peníze. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že pravděpodobně nedošlo ke špatnému vrácení peněz a že oznamovatelka pravděpodobně ztratila postrádaný obnos jinde a jiným způsobem. Na místě nebylo shledáno podezření z protiprávního jednání. Oznamovatelka byla poučena o dalších možných postupech.

 

25.5.2022,09:02 hodin, Zbožnov

Strážníci reagovali na oznámení o úniku provozních kapalin na pozemní komunikaci. Po příjezdu na místo bylo provedeno šetření a součinnost s místní jednotkou SDH Skuteč, která prověřovala podobné oznámení v obci Předhradí. Následně bylo zjištěno, že únik PHM je patrný po cestě ze Zbožnova až na Předhradí. Strážníci se podíleli s SDH Skuteč a HZS Hlinsko na likvidaci následků.

.

25.5.2022, 11:14 hodin, Luže

Službu konající hlídka reagovala na oznámení o tom, že kdosi umístil do kaple sv. Jana Nepomuckého na Andělské cestě předměty, které zde nepatří. Po příjezdu na místo hlídka provedla šetření, kdy zde bylo patrné dřevěné „klekátko“ a skleněná váza s kytkou. Na místě nedošlo k žádné škodě na majetku. Ve věci nebylo shledáno podezření z protiprávního jednání.

 

25.5.2022, 15:43 hodin, Skuteč

Při výkonu hlídkové činnosti si strážníci povšimli na Palackého náměstí osob, které zde popíjely alkohol, což je v dané lokalitě zakázáno obecně závaznou vyhláškou města. Po provedené kontrole osob byla věc projednána na místě v souladu se zákonem.

 

26.5.2022, 07:34 hodin, Skuteč

Hlídka strážníků reagovala na oznámení o špatném parkování vozidel v ul. Československé armády, kde vlivem tohoto je zamezeno k provádění stavebních prací. Hlídka se dostavila na místo a pokusila se zjistit majitele vozidel, které však nebylo možné kontaktovat. Po zadokumentování byla věc postoupena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu k projednání.

 

27.5.2022, 07:00 hodin, Skuteč

Na žádost Policie ČR byl vytěžen, zálohován a postoupen kamerový záznam MKDS Skuteč pro potřeby trestního řízení.

 

27.5.2022, 08:53 hodin, Skuteč

Hlídka MP byla požádána Policií ČR o součinnost při pátrání po svědkovi události pro potřeby úkonů v trestním řízení. Dle místní a osobní znalosti byla osoba zjištěna a kontaktována – následně byla předána PČR k dalším úkonům.

 

27.5.2022, 16:16 hodin, Skuteč

Službu konající strážník reagoval na oznámení o špatném parkování v ul. Heydukova. Po příjezdu na místo bylo provedeno šetření a následně byla věc vyřešena v souladu se zákonem.

 

27.5.2022, 18:45 hodin, Skuteč

Strážníkem, t.č. v osobním volnu, byl zjištěn na Palackého náměstí nález dopravní značky parkoviště. Tento nález byl zajištěn a předán odpovědnému pracovníkovi městského úřadu.

 

30.5.2022, 7:58 – 09:02, Skuteč

Během hlídkové činnosti bylo zjištěno celkem 6 vozidel, které jevily známky autovraku. Na uvedená vozidla bylo umístěno upozornění pro majitele a pokud nedojde ve stanovené lhůtě 10 dní k odstranění vozidel, zpráva o jejich výskytu bude postoupena majitelům komunikací a pozemků k provedení dalších úkonů.

.. .

30.5.2022, 08:16 hodin, Skuteč

Hlídka strážníků reagovala na oznámení o poškození skleněné výplně dveří v ul. Fimberk. Po příjezdu na místo byla provedena dokumentace a šetření.

 

30.5.2022, 15:07 hodin, Zbožnov

Při hlídkové činnosti byla zjištěna překážka na pozemní komunikaci (při výjezdu z lesa od Luže směr Zbožnov) v podobě zlomené větve jabloně. Tato zasahovala cca do půlky komunikace. Strážníci svépomocí tuto překážku z pozemní komunikace odstranili.

 

30.5.2022, 15:50 hodin, Skuteč

Hlídka reagovala na oznámení o výskytu zjevně silně podnapilé osoby, která se „motá“ okolo školy. Hlídka na místo, osoba zastižena v ul. Československé armády. Na místě nedocházelo k protiprávnímu jednání.

 

30.5.2022, 15:59 hodin, Radim

Na MP bylo oznámeno, že před obcí Radim, kde je prováděna práce na silnici a provoz je řízen světelnou signalizací, došlo k technické závadě na nákladním vozidle a toto stojí před semaforem tak, že jej ostatní řidiči nevidí a dochází zde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu. Na místo se dostavila hlídka, kdy po telefonické domluvě s vedoucím pracovníkem stavební firmy byl strážníkem semafor přesunut na viditelné místo za porouchané nákladní vozidlo.

 

31.5.2022, 08:12 hodin, Skuteč

Hlídka strážníků reagovala na oznámení o tom, že neznámý pachatel poškodil světelná čidla na veřejném WC v ul. Tylova. Na místě bylo provedeno šetření a dokumentace.  

.

31.5.2022, 09:15 hodin, Skuteč

Hlídka reagovala na oznámení o výskytu parkujících vozidel v ul. Československé armády, které brání svým výskytem stavebním pracím. Hlídka na místě zjistila, že uvedená vozidla porušili dopravní značku zákaz vjezdu. Strážníci učinili pokus o zjištění majitelů – řidičů těchto vozidel – pokud došlo k jejich zjištění a kontaktování, protiprávní jednání bylo vyřešeno na místě dle zákona, a pokud se nepodařilo osoby zjistit a kontaktovat, věc byla u těchto vozidel postoupena ke správnímu orgánu k projednání.

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 2. 6. 2022 13:56
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2022 14:25
Autor: Městská Policie

Městská policie

Partnerská města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 4. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 13/9 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 7/3 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 7/1 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:31
TÝDEN:359
CELKEM:190522

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Pranostika na akt. den

Na svatého Rudolfa se má nahlížet do úlů, a jestli včely nemají dost potravy, má se jim na schod měsíce doplnit.

Svátek

Svátek má Vincent, Vincenc

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den monitoringu diabetu

Zítra má svátek Anastázie

Městská policie Skuteč

Městská policie Skuteč