Navigace

Obsah

Zákony

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

zákon č. 250/2000 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zákon č. 251/2000 Sb., o některých přestupcích

 

zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník

zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád