Navigace

Obsah

Ovlivněte činnost Městské policie Skuteč

21. 7. 2009

Vážení občané,

při naší činnosti se občas setkáváme s názory typu: " kdyby jste raději...."

Na nedostatek práce si rozhodně stěžovat nemůžeme. Dosti často se musíme rozhodovat jaké činnosti dáme přednost, resp. musíme určovat priority dle společenské nebezpečnosti protiprávního jednání. Městská policie Skuteč vzhledem k počtu strážníků nemá stálou službu. Přesto se snažím organizovat služby tak, aby v době kulturních akcí byl zajištěn náš dohled (převážně odpolední služby) v jiné dny zase úřední hodiny (ranní) a v neposlední řadě dohled nad pořádkem, majetkem občanů a nočním klidem (noční služby) kromě občasných pohotovostí, do fondu hodin (zákoník práce). Jinými slovy nemůžeme být všude a vždy tam, kde se něco děje.

Městská policie je zřizována a rušena zastupitelstvem města, stejně tak její velitel (vrchní strážník) je jmenován zastupitelstvem. Tedy občany. Názor občanů nám nemůže být lhostejný. Žádná policie na světě se neobejde bez spolupráce s občany.

Na těchto webových stránkách Vám dáváme možnost nejenom diskutovat a připomínkovat naší činnost, ale i ovlivnit její průběh. V sekci "dotazy a připomínky" nám prosím piště ve kterých částech města a kdy se necítíte bezpečni, jakým druhem kriminality se cítíte být nejvíce ohroženi, co Vás v našem městě nejvíce obtěžuje apod.

Navrhuji rozdělit činnost MP na procenta

např.: parkování........x%

          rychlost...........x%

          alkohol a drogy za volantem..........x%

          jízda bez řidičského průkazu..........x%

          černé skládky............x%

          odchyt psů................x%

          kontrola majitelů psů.....x%

          kontrola nočního klidu.....x%

          obchůzková činnost .......x%

          prevence na školách......x%

          předávání poznatků (PČR, ČOI apod.)....x%

          jiné:..................................x%

 --------------------------------------------------------------

   Celkový součet                    100%

 

Děkujeme za spolupráci.
Jsme zde pro Vás!

 

Jiří Stuna, vrchní strážník MP Skuteč