Navigace

Obsah

Směrnice Transporter

23. 4. 2009

Město Skuteč

Palackého nám.133, 539 73 Skuteč, IČ: 00270903, DIČ: CZ00270903


Směrnice pro používání a výdej mikrobusu VW Transporter

 

 

 

Předmětem této směrnice je 9 místný mikrobus VW Transporter, RZ: 2E8 3296

Vin: WV2ZZZ70Z1H030807 (dále jen mikrobus).

 

 

 1. Mikrobus je majetkem města Skuteč a je evidován jako dlouhodobý majetek Městské policie Skuteč (dále jen MP) .
 2. Mikrobus lze  po dohodě s vrchním strážníkem MP zapůjčit jiné organizační složce města Skuteč nebo neziskové organizaci v případě, že v požadovaném termínu nebude využíván MP. O zapůjčení mikrobusu rozhoduje vrchní strážník, v jeho nepřítomnosti zástupce vrch.strž. příp. starosta nebo tajemník města Skuteč.
 3. Požadavek na zapůjčení mikrobusu je nutné oznámit min. 3 dny před požadovaným termínem.
 4. V případě zapůjčení mikrobusu, budou klíče, doklady a předávací protokol k dispozici na sekretariátě města Skuteč. Vrchní strážník určí vždy osobu, která bude vozidlo fyzicky předávat a přebírat.
 5. Mikrobus může řídit pouze osoba s platným řidičským průkazem příslušné skupiny a platným referentským dokladem.
 6. Řidič nesmí svěřit mikrobus k řízení žádné jiné osobě .
 7. Řidič je povinen si mikrobus před každou jízdou zkontrolovat, zejména pak množství motorového oleje, chladící kapaliny, brzdové kapaliny, náplně ostřikovačů, tlak v pneumatikách, osvětlení vozidla, platnost TK a emisí,apod.
 8. Řidič nesmí použít mikrobus k jízdě v případě, že při kontrole shledal na mikrobusu závady.
 9. Řidič je povinen řádně vyplnit knihu jízd (před i po jízdě).
 10. Řidič je povinen nahlásit a zapsat všechny závady vzniklé při zapůjčení mikrobusu.
 11. Řidič odpovídá za přepravované osoby a zavazadla.
 12. Mikrobus se předává a přebírá  čistý (interiér i exteriér vozidla).
 13. Doplňování PHM zajišťuje MP.
 14. Po zapůjčení mikrobusu se účtuje řidiči, příp. organizaci částka 4Kč vč.    DPH  za každý ujetý kilometr.
 15. Řidič je povinen provozovat mikrobus na LPG (kontrolovat přepnutí), v případě provozu vozidla na benzín NA 98 nebo NA 95 bude účtována částka 8,- kč/km vč.DPH.
 16. Řidič je povinen seznámit se před jízdou s návodem   k obsluze mikrobusu

     včetně jeho přídavných zařízení.

 

Škody vzniklé nedodržením této směrnice budou vymáhány  občansko-právní, příp. pracovně-právní cestou.

Při nedodržení některého z bodu této směrnice nebude již mikrobus této osobě zapůjčen.

 

Kontaktní osoby:    Jiří Stuna, vrchní strážník MP Skuteč, tel.: 731 557 489

                            Pavel Kouba, zástupce vrch.strž., tel.: 731 557 461

                            Jaroslav Bouška, asistent MP, tel.: 731 557 427

 

Ve Skutči dne: 15.4.2009

 

 

 

Schválil:                              Pavel Novotný

                                     starosta města Skuteč