Navigace

Obsah

Protokol Transporter

23. 4. 2009

Město Skuteč

Palackého nám. 133, 539 73  Skuteč, IČ: 00270903, DIČ: CZ00270903


Předávací protokol

k převzetí- předání mikrobusu VW Transorter

 

VW Transorter

RZ: 2E8 3296

 

Organizace:

Řidič

Jméno,příjmení:

Datum narození:

Číslo ŘP:

Bydliště:

Tel.:

 

Datum a čas převzetí vozidla:

Stav km před jízdou:

Závady (poškození)před jízdou:

 

Cíl cesty:

 

Řidič svým níže uvedeným podpisem potvrzuje, že se seznámil se Směrnicí pro používání a výdej mikrobusu VW Transporter a zavazuje se tuto směrnicí dodržovat.

Řidič podpisem potvrzuje převzetí uvedeného mikrobusu,........ks klíčů, OTP, doklad o povinném ručení, desky s knihou jízd, úplnou povinnou výbavu vozidla.

 

Ve Skutči dne/hod.:          

                               

                  ……………………..                       …………………………….

                   Předávající (za MP)               Přebírající (řidič)

 

Datum a čas předání vozidla:

Stav km po jízdě:

Závady (poškození) po jízdě:

 

 

 

Celkem ujeto km:    ……………………………………….

  • účtováno 4 Kč/km vč. DPH……………………
  • účtováno 8 Kč/km vč. DPH………………..

Celkem: …………………………..Kč vč. DPH

 

Osoba podpisem potvrzuje převzetí uvedeného mikrobusu,........ks klíčů, OTP, doklad o povinném ručení, desky s knihou jízd, úplnou povinnou výbavu vozidla.

 

Ve Skutči dne/hod.:          

                                   

            ……………………..             …………………………….

          Předávající (řidič)               Přebírající (za MP)