Navigace

Obsah

Podpora volnočasových aktivit

Podpora volnočasových aktivit - mikrobus

23. 4. 2009

Podpora volno-časových aktivit pro děti a mládež.

Městská policie Skuteč získala v roce 2008 zdarma, převodem od Ministerstva vnitra ČR 9 místný mikrobus VW Transporter. Toto vozidlo bylo následně předěláno pro provoz na alternativní pohon LPG. V případě, že Městská policie Skuteč nebude vozidlo potřebovat k plnění služebních úkolů, může ho zapůjčit jiné organizační složce města nebo neziskové organizaci se sídlem ve Skutči (sportovní oddíl, Sbor dobrovolných hasičů, Junák, klub maminek s dětmi apod.). Podmínkou je, aby řidič měl kromě platného řidičského průkazu (sk.B) i platné školení řidičů. O zapůjčení vozidla rozhoduje vrchní strážník MP Skuteč Jiří Stuna. Vozidlo bude výše uvedeným organizacím zapůjčeno za dotovanou cenu 4 Kč/Km vč. DPH (při provozu na LPG) a 8Kč/Km vč.DPH (při provozu na benzín). Cena již zahrnuje pohonné hmoty. V ojedinělých (dohodnutých) případech možnost zapůjčení i s řidičem.

Řidič i přepravované osoby jsou povinny řídit se Směrnicí pro používání mikrobusu VW Transporter  (nachází se ve vozidle). Řidič odpovídá za přepravované osoby i zavazadla. 

Kontaktní osoba pro domlouvání termínů zapůjčení:    p. Jaroslav Bouška, asistent MP, tel.: 731 557 427

MP Skuteč si vyhrazuje, v případě vlastní  služební potřeby, v dohodnutý termín vozidlo nezapůjčit !